BMlogo

Styret i Bærum Mållag
Valde på årsmøtet 7. mars 2011:

Leiar:
Det er ingen leiar eller nestleiar i laget.

Skrivar:
Ingen skrivar er utpeika enno.
Margit Løyland (2011 - 2013)
Fagertunv. 189
1358 Jar
tek på seg å vera postmottak for post frå Noregs Mållag.

Kasserar:
John Sundsby (2010 - 2012)
Engfaret 6B
1344 Haslum

Styremedlemer:
Margit Løyland (2011 - 2013)
Hilde Rognlien Johansen (2010 - 2012)
Idun Stokka (2010 - 2012)
Tone Rossow (2011 - 2013)

Varafolk:
Astrid Ramnefjell (2011 - 2012)
Inger Gjerpe (2011 - 2012)
Asgeir Bø (2011 - 2012)
Per Ivar Vaagland(2011 - 2012)

Revisor: Kari Bardølsgaard (2011 - 2012)

Valnemnd: Inger Vederhus (2011 - 2012), Marit Hovdenak (2011 - 2012)


Tilbake til framsida.

Valid HTML 4.01!