Språk-2005

NYNORSK I BOKMÅLSLAND:

"Språk 2005" i Bærum

"Språk 2005" er eitt av fleire prosjekt i markeringa av Noreg 100 år. Bærum Mållag samarbeider med: Norsk språkråd, Kulturavdelinga i Bærum kommune og Aasentunet om markeringa av "Språk 2005" i Bærum. Tema er 'språk og identitet'

Les meir om arrangementa i Bærum her.


Tilbake til framsida

Valid HTML 4.01!