BMlogo

NYNORSK I BOKMÅLSLAND:

Lærarar lærer nynorsk

Lærarar i ungdomsskulen i Bærum har i samarbeid med Bærum kommune og etter initiativ frå Bærum Mållag laga ein ressursbase for sidemålsundervisning i Bærum Føremålet er å få til ei betre sidemålsundervisning i Bærums-skulen.


Tilbake til framsida

Valid HTML 4.01!