Nytt pr. 16. september 2011:

Den europeiske språkdagen måndag 26.september 2011 ∙ Foajéscenen Bærum kulturhus ∙ Kl. 12.00 – 17.00

Programmet for dagen finn du her:
Program Språkdagen 2011:


Sjå og sida til Bærum Kulturhus (lenke): Den europeiske språkdagen - 2011:


Nytt pr. 12. august 2011:

Byfesten i Sandvika laurdag 27. august 2011 kl. 10-18

Konferansier: Audgunn Oltedal

Program:

 1. 12.00: Håvard Øvregård frå Noregs Mållag: Språkleg mangfald
 2. 12.30: Torill Opsahl (språkforskar UiO): Om multietnisk ungdomsspråk i Oslo
 3. 13.00: Arne Torp (språkforskar UiO): Dialektsjekk. Publikum testar språkspesialisten
 4. 13.30: Bærum Mållag: Om ord i år (Bakgrunn for forslaga til bærumsord for 2011) + Innslag ved Asker og Bærum Målungdom og NMU
 5. 14.00: Trine Hamre Bendixen (kultursjef i Bærum): Møte med Norge/ Tur-Retur Norge
 6. 14.30: Avstemming slutt. Juryen for bærumsordet samlar seg.
 7. 15.00: Kåring av ”Bærumsordet 2011”

Språkbua er open frå 10.00 til 18.00 . Det vert sal av språklappar og målskiver. Folk kan teikna medlemsskap i Bærum Mållag, stemma på bærumsordet og vinna fine bokpremiar.

Sjå og programmet for heile byfesten her(lenke): Sandvika byfest - 2011:


Nytt pr. 21. februar 2011:

Innkalling til årsmøte i Bærum Mållag og ope møte måndag 7. mars 2011 i Røde Kors-huset i Sandvika

Kom til Bærum Mållag - årsfest og årsmøte i Sandvika måndag 7. mars 2011 kl. 18!

Velkommen til markering av Bærum Mållag sin stiftingsdag måndag 7.mars med servering, kulturprogram og påfølgjande årsmøte.

Stad og tid:

 1. Stad: Røde Kors-huset, 2. etasje, i Elias Smiths veg 1, Sandvika.
 2. Frå kl. 18 serverer vi trøndersodd med flatbrød og kaffi og kaker for kr. 50.- per person.


Program:

 1. Program frå om lag kl. 18.45
 2. Tema: Tre generasjonar kvinner og målsak i Bærum. Kåseri av Torild Skard.
 3. Ordstyrar: Audgunn Oltedal
 4. Audgunn Oltedal intervjuar Inger Nordal, Astrid Ramnefjell og Hilde Rognlien Johansen om nynorsk i Bærum sett gjennom slektningar; mor, far, farmor.
NB! Av omsyn til serveringa bed vi om påmelding innan fredag 4. mars til Hilde Rognlien Johansen på e-post: hrj@mac.com eller telefon: 995 98 745 / 67 14 48 21

Årsmøte 2011 frå om lag kl. 20

Sakliste:

 1. godkjenning av innkalling
 2. val av ordstyrar, referent og folk til å signera protokoll
 3. årsmelding
 4. rekneskap
 5. val til styre
 6. val av delegat til Noregs Mållag sitt 95. landsmøte 8. - 10. april i Suldal
 7. innkomne forslag

Forslag som skal handsamast på årsmøtet må sendast inn før 1. mars 2011

Med venleg helsing
Styret

Årsmeldinga, som skal leggjast fram for årsmøtet for godkjenning, finn du her:
årsmelding 2010:

Rekneskapen for 2010 finn du her:
Rekneskap- 2010:

årsprogrammet for 2010 lagt fram på årsmøtet i 2010 finn du her:
Årsprogram- 2010:


Landsmøtet i Noregs Mållag 2011

Landsmøtet blir i Suldal i Rogaland 8.-10. april.
Meir informasjon om landsmøtet finn du her på NMs nettsider:
Landsmøtet