Her er årsmeldinga for 2005:
Årsmelding for 2005Årsmøtet i 2005 var 14. februar 2005
kl. 18.30 - 19.30 på Bekkestua skole

Styret for 2005 - valt på årsmøtet: Styret i 2005

Lagt inn 28. februar 2005:

Til alle som har e-post adresse: Ver snill og send adressa til: John Sundsby . Vi ynskjer å bruke Internett for å nå medlemmene: enklare og billegare for laget. På førehand takk!


Tilbake til framsida

Valid HTML 4.01!